Przychodnia Zabrze Centrum Medyczne Jedynka: Szczepienia dla dorosłych

Bytomskie Centrum Medyczne Jedynka Sp z o.o.

Szczepienia dla Dorosłych w Jedynce Zabrze

 

Co to jest szczepionka ?

Jest to substancja zawierająca martwe drobnoustroje lub ich fragmenty. Wprowadzamy ją do organizmu po to, aby wytworzył zapas przeciwciał i „nauczył się” jak sobie szybko radzić w razie prawdziwego kontaktu z chorobą.

 

Szczepienia są wysoce skuteczne i często chronią przed chorobami na kilka lat.

 

Przychodnia Bytom szczepienia

Dorosłym proponujemy szczepienia przeciwko:

 • Grypie
 • Wirusowemu zapaleniu wątroby A i B
 • Meningokokom
 • Pneumokokom
 • Tężcowi
 • Odrze-Śwince-Różyczce
 • Wściekliźnie

 

 

 

Szczepienie przeciwkoSzczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy 

rakowi szyjki macicy

Zalecane dla dziewcząt i kobiet w wieku 15 – 25 lat.

Schemat szczepienia:

3 dawki w 1, 28 dniu i po 5 miesiącach. Odporność na 5 lat.

 

 

Sprawdź czy znajdujesz się w grupie ryzyka i powinieneś skorzystać ze szczepień ochronnych dla Dorosłych:

 

Wzw B wirusowe zapalenie wątroby B

 • osoby poddające się zabiegom medycznym, stomatologicznym
 • lub niemedycznym (fryzjer, kosmetyczka, tatuaż, piercing)
 • pracownicy służby zdrowia
 • biorcy krwi i preparatów krwiopochodnych
 • chorzy dializowani
 • osoby utrzymujące liczne stosunki seksualne
 • narkomani
 • podróżujący do krajów o niskich standardach higieniczno-sanitarnych

 

Schemat szczepienia: 3 dawki domięśniowo w 1, 28 dniu oraz po 6 miesiącach. Możliwy jest schemat przyspieszony – 3 dawki w 3 tygodnie, dawka przypominająca po roku zapewnia Odporność na całe życie.

 

Pneumokoki-dwoinka zapalenia płuc:

 • osoby powyżej 65 r.ż.
 • dzieci powyżej 2 r.ż.
 • dorośli z podwyższonych grup ryzyka:
  • z przewlekłymi schorzeniami układu krążenia (niewydolność serca, choroba wieńcowa inne),
  • z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego (astma, obturacyjna choroba płuc)
  • z cukrzycą,
  • z chorobą alkoholową
  • z zespołem nerczycowym
  • zespołami niedoboru odporności
  • z anemią sierpowatokrwinkową,
  • z przewlekłymi chorobami wątroby,
  • z przewlekłą niewydolnością nerek,
  • po przeszczepie narządów i szpiku,
  • leczone przewlekle immunosupresyjnie (np. sterydami)
 • osoby po usunięciu śledziony
 • osoby z chorobami nowotworowymi, zwłaszcza krwi.

 

Schemat szczepienia : 1 dawka domięśniowo Odporność na 3 lata

 

Tężęc:

 • osoby nieszczepione lub niekompletnie zaszczepione
 • gdy od ostatniej dawki szczepienia minął okres dłuższy niż 10 lat
 • osoby z ranami pourazowymi, oparzeniami, owrzodzeniami, ropniami
 • osób, które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy mają styczność z ziemią lub odchodami zwierząt,
 • osoby ciągle narażone na urazy, m.in. rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, budowlańcy;
 • osoby mieszkające bądź przebywające na terenach, gdzie występuje zanieczyszczenie gleby ściekami, odchodami lub szczątkami zwierzęcymi;
 • osoby nie dbające o higienę osobistą
 • podróżujący do krajów o niskich standardach higieniczno-sanitarnych;
 • narkomani
 • osób preferujących seks analny

Schemat szczepienia: 1 dawka domięśniowo Odporność na 10 lat

 

 

Wścieklizna (przed ekspozycją – pokąsaniem)

 • lekarze weterynarii i ich asystenci,
 • opiekunowie zwierząt,
 • osoby, które ze względu na zawód lub w wolnym czasie mają kontakt z takimi gatunkami jak psy, koty, szczury, nietoperze lub inne gatunki, które potencjalnie mogą mieć wściekliznę.
 • leśnicy, pracownicy leśnictwa
 • myśliwi
 • pracownicy zakładów oczyszczania,
 • speleolodzy (jaskinie)
 • wypychacze zwierząt
 • dorośli i dzieci przebywające lub podróżujące do obszarów, gdzie występuje zagrożenie zakażenia się wścieklizną.

 

Schemat szczepienia: dawki domięśniowo w 1, 7, 21 dniu i dawka przypominająca po roku Odporność na 5 lat

 

 

Przychodnia Zabrze