Przychodnia Zabrze Centrum Medyczne Jedynka: Poradnia Medycyny Sportowej

Bytomskie Centrum Medyczne Jedynka Sp z o.o.

Poradnia Medycyny Sportowej w Jedynce Bytom  przychodnia bytom NFZ

 

Do Poradni Medycyny Sportowej zapraszamy Pacjentów do Bytomia

przy ul. Matejki 29 e,f  tel 32 281-09-22

 

przychodnia bytom medycyna spotrowa

 

Do Poradni Medycyny Sportowej zapraszamy

Dzieci i Młodzież do 23-go roku życia

chcących uprawiać określoną dyscyplinę sportową.

 

 

 

Dr n. med. Grzegorz Wyrobiec

Specjalista chorób wewnętrznych

Lekarz upoważniony do orzekania w sporcie dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia. Certyfikat PTMS nr 511.

 

 

Do skorzystania z Poradni Medycyny Sportowej w ramach kontraktu z NFZ – bezpłatnie

wymagane jest skierowanie od Lekarza Rodzinnego.

Na skierowaniu powinna znajdować się nazwa dyscypliny sportu, którą chce uprawiać osoba badana.

 

 

W Poradni przeprowadza się badania:

  • wstępne, okresowe i kontrolne

 

Jak w prawidłowy sposób przygotować siebie lub dziecko do badań?

Przed konsultacją lekarską należy wypełnić i podpisać ankietę-wywiad zdrowotny . W przypadku osób nieletnich podpisują Rodzice lub Opiekun Prawny.

 

Wzór ankiety do pobrania.(chwilowo brak)

 

UWAGA! Podczas wypełniania wywiadu każdą odpowiedz „TAK” należy wyjaśnić – opisać na karcie wywiadu.

 

 

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z Rodziców lub Opiekunem prawnym.

 

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej konieczne jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika i dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej:

  • Książeczka Zdrowia Dziecka
  • Karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalne)
  • Informacje od lekarzy specjalistów (jeśli zawodnik jest pod opieką lub obserwacją specjalisty)
  • Wyniki wykonanych w ostatnim czasie badań morfologii krwi, OB., moczu i glikemii (jeśli były wykonywane)

 

Zawodnicy, którzy nie posiadają aktualnych wyników badań krwi i moczu będą je mieli wykonane Naszej Poradni i w tym celu należy:

  • przyjść na czczo (minimum 8 godzin bez przyjmowania pokarmów)
  • przynieść ze sobą próbkę moczu w odpowiednim pojemniku

 


 

WIZYTA PRYWATNA PŁATNA

Całkowita cena wydania orzeczenia z zakresu medycyny sportowej ( obejmująca konieczne badania i konsultacje) wynosi   160 – 220 PLN

W zależności od uprawianej dyscypliny sportu.

 

Przychodnia Bytom Medycyna Sportowa