Przychodnia Zabrze Centrum Medyczne Jedynka: Polityka Jakości Przychodni Jedynka

Bytomskie Centrum Medyczne Jedynka Sp z o.o.

 Polityka Jakości Przychodni Jedynka

 

 

Priorytetowym celem Centrum Medycznego ?Jedynka? Sp. z o.o. jest stałe  spełnianie  wymagań  Pacjentów  poprzez  osiągnięcie   i utrzymanie  wysokiego poziomu   jakości   świadczonych   usług   z   dziedziny   podstawowej   opieki   zdrowotnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, fizykoterapii, medycyny pracy, medycyny sportowej, otolaryngologii,  ginekologii,  psychologii,  nocnej   i   świątecznej   opieki   lekarskiej i pielęgniarskiej, a także wykonywanych badań EKG.

 

Naszym   Pacjentom  pragniemy   zapewnić   kompleksową   jakość   usług,   opartą   na połączeniu   i   umiejętnym   wykorzystaniu   profesjonalnej   wiedzy   medycznej   popartej kierunkowym   wykształceniem   i   doświadczeniem   zatrudnionego   u   nas   personelu medycznego.

 

Cel ten realizujemy poprzez:

  • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
  • dostarczanie usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów,
  • ścisłą kontrolę procesu usług medycznych na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
  • zakup nowych urządzeń do usług medycznych,
  • systematyczne   szkolenie   personelu   umożliwiające   właściwe   wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
  • optymalizację kosztów usług i wzrost efektywności ekonomicznej Placówki,
  • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość świadczonych usług jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
  • ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
  • spełnienie wymagań przepisów prawnych.

 

Gwarancją   osiągnięcia   założonych   celów  jest świadomość Prezesa Zarządu oraz pracowników  Centrum  o   konieczności   stałego   doskonalenia   wszystkich   procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN ? EN ISO 9001:2009.

 

Tak   opisaną   i   wdrożoną   Politykę   Jakości   Centrum   wraz   z pracownikami   będziemy promować i stosować z należytą starannością oraz będziemy dbać o jej aktualność.

 

Przychodnia Bytom Jedynka certyfikat jakości